Naudojimosi taisyklės

MB „Automobilių aukcionas“ reikalauja, kad visi šios svetainės lankytojai laikytųsi šių taisyklių ir nuostatų. Įeidami į šią svetainę Jūs patvirtinate bei sutinkate su šiomis svetainės naudojimo taisyklėmis. 

www.GPAuto24.lt (toliau – Interneto svetainė) nėra transportų priemonių, apie kurias informacija pateikiama Interneto svetainėje, savininkė ir neneša atsakomybės už automobilių paslėptus defektus arba problemas. Interneto svetainėje tik patalpinta informacija apie pardavimui skirtas transporto priemones, kuri yra gauta iš transporto priemonių savininkų. 

  

Svetainės nuosavybės teisė 

Ši interneto svetainė yra MB „Automobilių aukcionas“ nuosavybė. 

  

Vartotojo prieigą reglamentuojantys teisės aktai 

Vartotojo prieiga prie svetainės ir naudojimasis ja reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais. 

  

Konfidencialumas 

Interneto svetainė išlaiko visos vartotojo informacijos, įskaitant asmeninę vartotojo informaciją, konfidencialumą, išskyrus šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose numatytas išimtis. Bet kurioje viešai prieinamų pranešimų skiltyje vartotojo paskelbti duomenys nebus apsaugoti kaip konfidencialūs. 

 

Aukcionai 

Aukcionai vyksta uždaro aukciono principu tai reiškia, kad dalyviai nėra žinomi, kainų pasiūlymai yra matomi tik automobilio pardavėjui ir kainą  pasiūliusiam pirkėjui. Pasibaigus aukciono nustatytam laikui pardavėjas išsirenka pirkėją.  

Vartotojui užpildžius automobilio aukciono sukūrimo formą, aukcionas yra paskelbiamas tik patvirtinus sistemos administratoriui. Aukcione įvesti vartotojo transporto priemonės duomenys (techninės specifikacijos, įrangos ypatybės nuotraukos ir kita) yra patikrinami. Svetainės administratoriui įsitikinus aukciono duomenų tikslumu, aukcionas yra patvirtinamas. 

Sistemos valdytojui patvirtinus aukcioną aukciono kūrėjui apie tai yra pranešama jo registracijoje nurodytu el. paštu. 

Svetainės valdytojas esant poreikiui pasilieka pilną teisę stabdyti arba keisti aukciono duomenis, jeigu pastebima, kad aukcione yra netikslumų.  

 

Automobilių pardavimas  

Paskelbti aukcioną gali visi interneto svetaines vartotojai . 

Pardavėjas nėra įpareigotas parduoti automobilio ir gali nutraukti aukcioną, bet kuriuo metu arba pasibaigus aukciono nustatytam laikui paskelbti aukcioną dar kartą. Tol ko nepatvirtins pardavimo. 

Pardavejas įsipareigoja atskleisti visą jam žioma informaciją dėl aukcione parduodamos transporto priemonės būklės ir defektų.

 

Pardavimo patvirtinimas 

Pasibaigus aukcionui pardavėjas gali pasirinkti vieną iš pasiūlymu . Tuo pat garantuoja , kad sutinka parduoti automobilio už pasirinkta kainą . 

Atsisakius parduoti automobilį patvirtinus pardavimą yra taikomas nutraukimo mokestis. 

 

Automobilių pirkimas 

Atlikti siūlymus ir pirkti automobilius gali tik registruoti vartotojai  užsiimantis automobilių prekyba ir gavę leidimą visapusiškai naudotis svetaine. 

Vartotojai siūlydami kainą, šiuo veiksmu garantuoja, jog atsiskaitys už šį automobilį (laimėjimo atveju) ir sumokėti paslaugu mokestį priklausomai nuo automobilio vertės . 

 

Internetines svetainės taikomas paslaugos mokestis  

Internetinėje svetainėje yra apmokestinamos automobilio pirkimo paslaugos. 

Automobilio pirkimo mokestis priklausomai nuo automobilio pirkimo kainos: 

Automobilio pirkimo kainą (Eurais): 

Taikomas mokestis (Eurais): 

Iki 2000 

50 

2001-5000 

100 

5001-7000 

150 

7001-15000 

200 

15001 ir daugiau 

1,5% 

 

Aukciono nutraukimo mokestis - 50 Euru 

 

Pinigų gražinimas 

Internetinės svetainės mokestis yra gražinimas  vartotojui , jeigu pardavėjo nurodyta informacija neatitiko realios automobilio būsenos arba pardavėjui atsisakius parduoti automobilį. Pateikus prašymą kurioje turi būti nurodita priežastis ir interneto svetainės atstovui patvirtinus informacijos tikslumą pinigai yra grąžinami per 14 darbo dienu. 

 

Pranešimai 

Interneto svetainė neatsako už viešas žinutes (toliau Pranešimus), kuriuos svetainėje patalpino jos vartotojai, bei jų patikimumu. Nepaisant to MB „Automobilių aukcionai“  gali reguliariai peržiūrėti vartotojų Pranešimus svetainėje pašalinti Pranešimus, kurie yra: 

  • Bet kokia neteisėta, žalinga, grasinanti, užgauli, priekabiaujanti, įžeidžianti, vulgari, nepadori, niekinanti, etinė ar kitokia užgauli informacija, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia informacija, kuri kelia grėsmę bei kitaip pažeidžia šalies ir tarptautinius įstatymus. 
  • Reklama ar susiję su prekyba. 
  • Asmeninė informacija, pvz. Pranešimai, kuriuose minimi telefono numeris, asmens kodas, sąskaitų numeriai, adresas, darbovietė. 
  • Daugybiniai pakartotiniai to paties vartotojo Pranešimai, išsakantys tą pačią mintį. 
  • Kiti susiję Pranešimai. 

  

Asmeninės informacijos perdavimas 

www.GPAuto24.lt internetinės svetainės savininkė ir valdytoja MB „Automobilių aukcionas“ įsipareigoja be lankytojo ar aiškaus užsakovo raštiško sutikimo neteikti jokios asmens ar įmonės duomenis sudarančios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. 

  

Taisyklių ir nuostatų pakeitimai 

MB „Automobilių aukcionai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias taisykles. 

  

Taisyklių pažeidimas 

MB „Automobilių aukcionas“ teisę imtis visų teisėtų priemonių dėl šių taisyklių pažeidimų, įskaitant teisę užblokuoti vartotoją, jo skelbiamą aukcioną ar konkretaus internetinio adreso prieigą prie šios svetainės.